Project Samen aan Tafel

Het project “Samen aan Tafel” is tot stand gekomen in samenwerking met Susan van Leeuwen.

Buurtbewoners maken samen een tafel als symbool voor de sociale overwaarde in de wijk. Het project brengt wijkbewoners op een bijzondere en laagdrempelige manier samen. Deelname kan op verschillende manieren; door hout aan te leveren, te komen kijken of deel te nemen aan de realisatie van de tafel en door aan te schuiven tijdens terugkerende bijeenkomsten. Ieder kan binnen zijn of haar comfortzone toenadering zoeken en kennis maken met buren en het begrip van sociale overwaarde. Doordat buurtbewoners samen aan de slag gaan kunnen er mooie en verrassende ontmoetingen plaatsvinden die ook kunnen leiden tot uitwisseling van vraag en aanbod in de wijk. Het project spreekt mensen met uiteenlopende achtergronden aan en stimuleert buurtbewoners om op een speelse manier hun buren te leren kennen. Projectvoorstel Samen aan tafel

Het project ‘Samen aan tafel’ is er op gericht om mensen in buurten, wijken en straten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen en hen kennis te laten maken met het idee van sociale overwaarde. Sociale overwaarde staat voor; “Datgene wat over is of gemist kan worden op de plek waar het nu niet van waarde is terwijl het door het op een andere plaats in te zetten, op een ander manier te verbinden, weer van nut kan zijn. Het gaat hierbij niet om geld maar om materiële zaken, ideeën, toegang of vormen van hulp”. Binnen wijken is er vaak een enorm aanbod aanwezig van kennis, materie en de wens om iets voor een ander te betekenen. In veel gevallen weten mensen niet hoe ze hier vorm aan moeten geven. Veel mensen zijn bang om de eerste stap te zetten om toenadering te zoeken. Vaak gaat het burencontact niet verder dan een begroeting op straat en zelfs dit kan voor sommige mensen al moeilijk zijn.

Het project ‘Samen aan tafel’ wil ontmoetingen faciliteren door buurtbewoners (jong en oud) samen aan tafel te krijgen door hen samen een tafel te laten maken. Deze tafel staat symbool voor de sociale overwaarde die er in de wijk aanwezig is en ontmoetingen die in de wijk plaats kunnen vinden. De eerste stap is het verzamelen van hout. Iedereen heeft wel iets van hout liggen waar hij/zij niets mee doet, een oud plankje in de schuur, een wijnkistje, een oude stoel etc. Door buurtbewoners dit hout te laten verzamelen en door met hen op een centrale plek in de buurt een tafel te maken ontstaan er verbindingen en onverwachte ontmoetingen. Wanneer de tafel gereed is kan iedereen die in de betreffende buurt woont aanschuiven en kan er wanneer alle bewoners iets van eten of drinken meebrengen samen gegeten of geborreld worden. De tafel kan na afloop op twee verschillende manieren ondergebracht worden; het kan onderdak krijgen in een wijkcentrum, maar er kan ook voor gekozen worden om de tafel in stukken te zagen  waardoor er kleine tafeltjes ontstaan. Deze tafeltjes kunnen bij buurtbewoners in huis onderdak vinden en ter voorbereiding op een buurtevent weer aan elkaar geschoven worden zodat er een lange tafel ontstaat waar iedereen bij kan aanschuiven. Doordat de tafel is gemaakt in samenwerking met de buurt zal iedereen die een plankje heeft aangeleverd of op een andere manier een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van de tafel zich welkom voelen aan deze tafel. Iedereen kan het deel dat hij of zij beschikbaar heeft gesteld ook concreet aanwijzen waardoor gesprekken makkelijk verlopen en iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. Als de tafel klaar is wordt in overleg met de buurt en de wijkmanager voor het komende jaar een aantal eenvoudige events gepland. Deze aanpak zorgt er voor dat er continuïteit van gebruik van de tafel en terugkerende ontmoetingen gewaarborgd worden. Er kan gedacht worden aan de inzet bij bestaande evenementen zoals jaarlijkse straatfeesten, maar ook aan het opzetten van nieuwe bijeenkomsten zoals een buurtborrel, ontbijt, etentje, kinderactiviteit etc.  De ideeën voor deze evenementen komen voort uit te bewoners zelf. Zij kunnen aangeven wat zij de wijk te bieden hebben.  

Het project kan vorm krijgen door in overleg met een corporatie of gemeente een aantal wijken waarbinnen zij de sociale cohesie zou willen vergroten te selecteren. Concrete stappen kunnen in overleg met een (wijk)manager gezet worden.

Bijzondere Tafel by Gerrit Snijders